Betingelser

Betingelser for Visma-aftale hos Thon Hotels.

Aftalens parter

1.1

Aftalen indgås på vegne af Thon Hotels og Kunden af Visma Indkøbssamarbejde, herefter kaldet Leverandør og Kunden. Med Kunden menes moderselskab og datterselskaber med mere end 50 % ejerandel. Med leverandør menes de til enhver tid deltagende hoteller i Thon Hotels.

1.2

Kunden skal benytte Leverandør som foretrukken leverandør af hotelservice.

1.3

En sammenfatning af aftalens fordele og parternes forpligtelser er beskrevet i denne aftale.

Aftalens karakter

2.1

Denne aftale omfatter rabatter på overnatning, inklusive morgenmad.

2.1.1

Overnatning Aftalen har en dynamisk prisstruktur, dvs. at prisen varierer afhængig af efterspørgsel, ugedag og tidspunkt for bestilling. I denne kontrakt vil den til enhver tid gældende normalpris for overnatning gælde som udgangspunkt for aftalepris med rabat. Prisen er defineret for en person pr. døgn i standard værelsestype inklusive morgenmad.

Pris og betalingsbetingelser

3.1

Visma Indkøbssamarbejde har forhandlet konkurrencedygtige priser på baggrund af en forventet volumen på op til 500 værelsesdøgn pr. Kunde på Leverandørens hoteller.

3.2

For overnatning på Leverandørens hoteller i Norge gælder aftaleprisen for én person pr. værelse pr. døgn. Morgenmad er inkluderet i prisen.

3.3

3.3.1

Aftalepriserne for overnatning gælder for individuelle rejsende. Leverandøren benytter dynamisk prissætning for sine hoteller. Den er baseret på marked, efterspørgsel og tid for reservation og kan ændre sig dagligt. For Visma gives der 10 - 16 % rabat på Leverandørens normale prisniveauer.

Kunden kan frit reservere, hvilken pristype der til enhver tid er tilgængelig. Bemærk at særlige betingelser kan gælde ved reservation af andre pristyper end aftalepris.

3.4

For at opnå rabatterne i forbindelse med overnatning på Visma-aftalen skal bestillingerne afgives via Vismas portal fordelbedrift.no eller via thonhotels.no.

For at få fordelene, der er knyttet til kursus og konference-rabatten på Visma-aftalen, skal forespørgslen sendes til følgende adresse:  eller rettet til den Account Manager du har kontakt med hos Thon Hotels. Du kan også kontakte Thon Hotels Servicecenter på  for bestilling. Vores dedikerede kursus- og konferenceteam vil hurtigt vende tilbage til dig med et konkret tilbud med rabat.

3.5

Leverandør accepterer de normale betalings- og kreditkort. Betaling af værelser skal ske direkte til hotellet, og gæsten er personligt ansvarlig for sin regning.

3.6

Ved ændringer i offentlige afgifter som fastsættes uden for Leverandørens kontrol, vil priserne oplyst i denne aftale blive justeret tilsvarende. Leverandøren forbeholder sig retten til og vil gennemføre en prisjustering 1. januar hvert år.

3.7

Priserne oplyst i denne aftale er inklusive moms.

3.8

Priserne for overnatning er ikke provisionsberettigede.

Registrering og bestilling

4.1

Ved registrering som Visma-kunde hos Thon Hotels modtager du et velkomstbrev med detaljer om bestilling af overnatning og kurser og konferencer. 

Information

5.1

Kunden forpligter sig til at informere om aftalen internt i virksomheden, om fordele og betingelser samt at henvise til aftalen i virksomhedens rejsepolicy. Den tildelte kundekode skal benyttes ved bestilling af overnatning og kurser og konferencer.

Bestilling/afbestilling og bonusprogram

6.1

Bestilling og afbestilling af overnatning kan ske via Vismas portal fordelbedrift.no og thonhotels.no. Ved bestilling via andre kanaler end dem, der er nævnt her, kan aftalens fordele ikke opnås. Bestilling af kurser og konferencer skal ske via  eller .

6.2

Leverandør tilbyder Kundens ansatte medlemskab af loyalitetsprogrammet THON+. Flere oplysninger om THON+.

6.3

Værelse kan ikke garanteres tilgængelig fra Leverandør før tidligst kl. 15.00 på ankomstdagen. Hvis ankomst efter kl. 16.00 ikke er aftalt og garanteret for, har hotellet ret til at annullere bestillingen. Afbestilling af værelse kan ske indtil kl. 16.00 på ankomstdagen. Bestiller er økonomisk ansvarlig for garanterede ubenyttede værelser (no show). Udtjekning på afrejsedag skal ske før kl. 12.00, hvis ikke andet er aftalt. Hvis fristen for udtjekning ikke overholdes, kan Kunden blive opkrævet for et ekstra døgn.

6.4

Egne afbestillingsfrister gælder for kurser og konferencer, og disse betingelser står i alle konferencekontrakter, der indgås mellem Leverandør og Kunde.

Fortroligt

7.1

Alle oplysninger på vegne af Visma Indkøbssamarbejde fra Leverandør til Kunden i forbindelse med denne aftale forbliver Leverandørens ejendom. Disse oplysninger må ikke videreformidles af Kunden til andet end at opfylde aftalens forudsætninger uden Leverandørens samtykke.

Opsigelse af aftalen

8.1

Denne aftale kan opsiges uden varsel af begge parter i aftaleperioden, hvis:

  • en part indstiller sine betalinger, indleder gældsforhandlinger efter loven, træder i likvidation eller bliver erklæret konkurs.
  • en part har begået væsentlige brud på aftalen.

8.2

I aftaleperioden har aftalen en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. Eventuel opsigelse af aftalen skal ske skriftligt.

8.3

Hvis Kunden opsiger sit medlemskab hos Visma Indkøbssamarbejde, forpligter Kunden sig til at informere Leverandør om dette, og aftalen er ikke længere gyldig.

8.4

Uforudsete hændelser (Force Majeure) uden for Thon Hotels eller hotellernes kontrol (strejke, lockout, brand, manglende leverancer ost.) giver begge parter ret til at hæve aftalen uden erstatningspligt.

Aftalens løbetid

9.1

Denne aftale løber fra aftalens indgåelse, og så længe I er Kunder under Visma Indkøbssamarbejde.

Aftalen træder i kraft, når disse betingelser er accepteret, og fra det tidspunkt Leverandøren har modtaget denne accept.

Aftalekode

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.