Tilsyn fra Difi

For å sjekke om vi følger retningslinjene for universell utforming av nettsider, har Difi i vinter utført tilsyn av thonhotels.no.

Folk med ulik funksjonsevne

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utfører tilsyn av nettsteder som er nye eller har gjennomgått omfattende redesign etter juli 2014. Disse nettsidene er nemlig lovpålagt å følge retningslinjene for universell utforming av nettsider. Retningslinjene skal sikre at nettsider er tilgjengelige og brukervennlige for alle uavhengig av funksjonsevne.

Se alle kravene her.

I løpet av to uker gikk Difi gjennom dokumentasjon fra oss hvor vi har beskrevet hvordan vi har jobbet med og jobber daglig med universell utforming av våre nettsider. De har også analysert våre mest besøkte sider på thonhotels.no for å se hvilke krav vi oppfyller og hva vi burde gjøre bedre.

Resultat

Tilsynet resulterte i en rapport hvor Difi avdekket 2 avvik på thonhotels.no

  • Nettsidene var vanskelig å navigere i ved hjelp av tastatur (i stedet for mus)
  • Nettsidene hadde mangelfulle ledetekster og feilmeldinger i skjemaer

Hvert av de to avvikene hadde 5-6 underpunkter med helt konkrete ting vi måtte rette opp.

Vi leverte så en tiltaksplan med løsningsforslag på hvordan vi i løpet av de neste par månedene vil greie å oppnå alle de lovpålagte kravene til universell utforming.

Alle løsningsforslagene våre er nå godkjent og vi fikk generelt veldig god tilbakemelding på hvordan vi jobber med universell utforming i Thon Hotels.

Tilsynsrapport

Fullstendig rapport kan du lese på uu.difi.no.

Illustrasjonen over er lånt fra Difi.

Avtalskod

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.