Krigens skjebner – en vandringsföreställning i krigets tecken

Följ med på en vandringsföreställning på Akershus fästning. Med vandringsföreställningen Krigens skjebner kommer författaren och skådespelaren Ross Kolby att levandegöra denna tid och priset som människorna betalade när den norska demokratin föll. Och kampen de ledde för att återigen bli ett fritt land.