Særforbundalliansen

Thon Hotels stödjer Særforbundalliansen som består av 15 förbund med totalt 220 000 medlemmar och utövare.