Medlemsnivåer

Thon DISCOVERY har tre nivåer, som bestäms av hur ofta du bor hos oss.

Kvinna i svit på Thon Hotel Terminus
  • Gold: Nivån som alla nya medlemmar börjar på.
  • Platinum: Minst 10 bonusgrundande nätter under innevarande år. Om kravet på 10 bonusgrundande nätter inte uppfylls under innevarande år, kommer Platinum-medlemmar att degraderas till Gold-nivå.
  • Black: Minst 30 bonusgrundande nätter under ett kalenderår.
    • Beräkningen av medlemsnivå baseras på kalenderår och nivåuppgraderingar sker kontinuerligt när medlemmar uppnår minimikravet enligt ovan. Däremot sker nedgradering och förnyelse av nivån först i februari varje år.
    • Medlemmen behåller sin nivå i 12 månader efter uppgradering.

Äldre medlemskap kan förnyas

Om ditt medlemsnummer har 6 siffror är du medlem i vårt tidigare medlemsprogram, Thon Member. 

Där får du inte samma fina förmåner som i vårt lojalitetsprogram Thon DISCOVERY.  Om du vill förnya ditt medlemskap, är det bara att fylla i formuläret nedan. 

Förnya ditt medlemskap

Tack! Ditt medlemskap kommer att förnyas till Thon DISCOVERY inom 3 arbetsdagar.

Bekreft

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.