Skatteskyldighet

  • Privat användning av bonuspoäng intjänade i jobbsammanhang betraktas som skattepliktig inkomst och ska anmälas till skattemyndigheten.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.