Etiske retningslinjer og leverandøropfølgning

Thon Hotels er underlagt de samme etiske retningslinjer som resten af koncernen. De etiske retningslinjer stiller tydelige krav til ansatte, leverandører og samarbejdspartnere.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer bygger på Olav Thons vision, formål og værdier. Dette dokument beskriver gruppens etiske filosofi og udstikker nogle rammer for, hvad er betragtes som ansvarlig adfærd. Dette er vigtigt over for vores medarbejdere, gæster/kunder, samarbejdspartnere, leverandører, forretningsforbindelser og samfundet som helhed, da det bidrager til en gensidig respekt og tillid, som er vigtig for at drive forretningspraksis – i dag og i fremtiden.

Se de komplette retningslinjer på Olav Thon Gruppens hjemmeside.

Leverandøropfølgning

Olav Thon Gruppen køber varer og tjenester for 3-4 milliarder kroner om året og har et stort ansvar som indkøber. Ansvarlige indkøb er et stadig vigtigere fokusområde, og koncernen efterstræber det med følgende tiltag:

  • En indkøbspolitik der stiller krav til ansvarlige indkøb
  • Grundige standardvilkår der stiller vigtige krav til leverandørers og underleverandørers fokus på – og kontinuerlige arbejde med – menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption.
  • En årlig evaluering af et udvalg af Olav Thon Gruppens leverandører med vægt på deres arbejde med etik og samfundsansvar.

Aftalepris

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.