Reduktion av matsvinn

Vi arbetar aktivt för att reducera vårt matsvinn med 20 % fram till år 2020.

Vi har tecknat avtal med Norges klimat- och miljödepartement om att minska matsvinnet med 50 % till år 2030. Detta är ett av FN:s hållbarhetsmål.

Som ett led i att nå detta mål ingår vi i projektet KuttMatSvinn 2020, där vi ska minska kedjans matsvinn med 20 % till år 2020. Att slänga mat är slöseri med resurser och bra produkter.

Genom att ingå detta avtal åtar vi oss att kartlägga och rapportera om matsvinn. Vi kommer att genomföra åtgärder för att minska matsvinnet i vår egen verksamhet, samt samarbeta kring åtgärder över hela värdekedjan.

Alla bidrar på sitt sätt

Sedan Matsvinn-projektet kördes igång har Thon Hotels slängt 22 ton mindre matavfall! Det motsvarar hela 68 ton CO2-utsläpp. En av de viktigaste åtgärderna för att slänga mindre mat är att informera gästerna om hur de själva kan bidra.

Den största andelen matsvinn kommer från hotellens bufféer. Med bordsskyltar med slogans som "ät så mycket du vill, men släng inte maten" uppmanas våra gäster att förse sig flera gånger. Vissa hotell har plakat som berättar hur mycket mat som slängdes dagen innan. På så sätt ökar man medvetenheten, vilket tagits emot väl av gästerna.

Överskottsmat har blivit överraskningspåsar.

Thon Hotels samarbetar med Too Good To Go – en app skapad i kampen mot matsvinn. Via appen kan hotellen sälja vidare överskottsmat från bufféerna, i form av överraskningspåsar, till ett mycket bra pris.

Hittills har detta tagits emot väl och hela 4167 portioner har räddats från att slängas. Det innebär en minskning av klimatutsläppen motsvarande 8,3 ton CO2. Målsättningent är att få ännu fler hotell att ansluta sig till upplägget.

Avtalskod

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.