Miljø og grøn drift

Som en af Norges største ejendomsaktører og hotelkæder har vi et betydeligt miljøansvar. Vi arbejder for et miljøvenligt forbrug, reducerede affaldsmængder og energibesparelser.

Olav Thon Gruppen har siden 2012 deltaget i FN initiativet Global Compact. Det er verdens største initiativ for erhvervslivets samfundsansvar. Olav Thon Gruppen arbejder systematisk med samfundsansvar inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, anti-korruption og socialt engagement.

Miljøfyrtårn

Alle vores hoteller i Norge – både franchise og selvejede – er Miljøfyrtårn-certificeret. Det betyder, at vi har fokus på:

  • Affaldsreduktion og miljøvenlig affaldshåndtering
  • Energibesparende tiltag
  • Indkøb af miljøvenlige produkter
  • Tiltag for bedre arbejdsmiljø
  • Økologisk mad

Grønt Punkt

Vi er Kontrolmedlem i Grønt Punkt Norge og stiller dermed krav til vores norske leverandører af varer om medlemskab af returordning for emballage. Vi stiller også strenge etiske krav til vores leverandører.

Bekæmp madspild

Thon Hotels arbejder systematisk på at reducere madspild på alle vores hoteller. Vi samarbejder blandt andet med "Too Good To Go", hvor overskudsmad bliver solgt.

Energi

Olav Thon Gruppen arbejder systematisk med energibesparelse, og vi har et mål om at energiforhold skal indgå i relevante beslutninger med betydning for energiforbruget. Vi sætter årlige energimål, og ved hjælp af aktiv energiopfølgning dokumenterer og rapporterer vi opnået energiresultat.

Gennem energiledelse har vi fokus på energiforbrug, effektforbrug og CO2. Gennem god planlægning ønsker vi at minimere fremtidige energiomkostninger.

Systematisk energiopfølgning er et godt eksempel på, at der ikke er et misforhold mellem bæredygtighed og økonomi. Sparet energi er også sparet CO2.

Årlig klima- og miljørapport er tilgængelig på forespørgsel.

Aftalekode

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.