For å bestille bonusovernatting, vennligst kontakt kundesenteret på +47 21 89 88 87
Pga. vedlikehold er det noen funksjoner på nettsiden ikke fungerer frem til ca. kl. 07:00.

Miljö och grön drift

Som en av Norges största fastighetsaktörer och hotellkedjor har vi ett viktigt miljöansvar. Vi arbetar för miljövänlig konsumtion, minskade avfallsmängder och sparad energi.

Sedan 2012 har Olav Thon-koncernen deltagit i FN-initiativet Global Compact. Det är världens största initiativ för samhällsansvar inom näringslivet. Olav Thon-koncernen arbetar systematiskt med socialt ansvarstagande inom områden såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption och socialt engagemang.

Miljøfyrtårn

Alla våra hotell i Norge – både franchise- och egenägda – är Miljøfyrtårn-certifierade, vilket innebär att vi fokuserar på:

  • Avfallsminskning och miljövänlig avfallshantering
  • Energibesparande åtgärder
  • Inköp av miljövänliga produkter
  • Åtgärder för en bättre arbetsmiljö
  • Ekologisk mat

Grønt punkt

Vi är Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge och ställer därmed krav på våra norska varuleverantörer om medlemskap i retursystemet för förpackningar. Vi ställer även höga etiska krav på våra leverantörer.

Minska matavfallet

Thon Hotels arbetar systematiskt med att minska matsvinnet på alla våra hotell. Vi samarbetar bland annat med "Too Good To Go" där överskottsmat säljs.

Energi

Olav Thon-koncernen arbetar systematiskt med energireduktion och vi har som mål att energifrågan ska ingå i relevanta beslut som påverkar energiförbrukningen. Vi sätter årliga energimål och med hjälp av aktiv energiuppföljning dokumenterar och rapporterar vi uppnådda energiresultat.

Genom energihushållning fokuserar vi på energiförbrukning, effektförbrukning och CO2. Genom god planering vill vi minimera framtida energikostnader.

Systematisk energiövervakning är ett bra exempel på att det inte existerar någon konflikt mellan hållbarhet och ekonomi. Sparad energi innebär även sparad CO2.

Den årliga klimat- och miljöredovisningen kan fås på begäran.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.