Ga rechtstreeks naar inhoud

Lidmaatschapsniveaus

  • Gold: Het niveau waarop alle leden beginnen.
  • Platinum: Minimaal 10 nachten in de loop van het huidige jaar. Als niet aan de eis van 10 nachten in de loop van het huidige jaar wordt voldaan, worden Platinum-leden teruggezet naar niveau Gold.
  • Black: Minimaal 30 nachten in de loop van het kalenderjaar.
    • De berekening van het lidmaatschapsniveau gebeurt op basis van het kalenderjaar en het upgraden van het niveau gebeurt voortdurend wanneer leden de hierboven beschreven minimumeis bereiken. Downgraden en hernieuwen van niveaus gebeurt echter alleen in februari van elk jaar.
    • Het lid behoudt zijn of haar niveau gedurende 12 maanden na een upgrade.