En inkluderande arbetsplats

Vi på Thon Hotels vill bidra till att så många människor som möjligt kommer ut i arbetslivet.

Samarbetet med NAV Alna och Bjerke 

Olav Thon-koncernen, med Thon Hotels i spetsen, har sedan 2013 ett centralt samarbete med NAV i stadsdelarna Alna och Bjerke. Genom detta samarbete erbjuder flera av hotellen i Oslo praktikplatser till personer som kämpar för att komma ut i arbetslivet. Sedan 2013 har hela 39 personer erbjudits praktik.

Samarbetet syftar till att personer med invandrarbakgrund ska få större tillgång till det vanliga arbetslivet. Samarbetet skapar en win-win situation för båda parter – kandidaterna får arbetsträning, språkträning och nätverk, medan hotellen knyter till sig resurser som snabbt kan komma ut i arbete.

Under 2016 erbjöds totalt 11 kandidater från det gemensamma introduktionsprogrammet i Grorud, kvalifikationsprogrammet respektive socialtjänsten praktik på 5 av våra hotell i Oslo. Av dessa 11 praktikplatser har två lett till anställningar samtidigt som flera av de som praktiserade under 2016 fortsätter att göra det under 2017. Målsättningen är förstås att det ska resultera i fler anställningar.

Pøbelprosjektet

Efter en lång period av informellt samarbete ingick Olav Thon-koncernen 2017 ett centralt samarbetsavtal med Pøbelprosjektet. Under 2016 fick 8 praktikanter chansen att arbeta på våra hotell. Dessutom har fem anställda på Thon Hotels och Thon Eiendom bidragit genonom att delta på arbetsgivardagen hos Pøbelprosjektet.