En inkluderande arbetsplats

Vi på Thon Hotels vill bidra till att så många människor som möjligt kommer ut i arbetslivet.

Samarbetet med NAV Alna och Bjerke 

Olav Thon-koncernen, med Thon Hotels i spetsen, har sedan 2013 ett centralt samarbete med NAV i stadsdelarna Alna och Bjerke. Genom detta samarbete erbjuder flera av hotellen i Oslo praktikplatser till personer som kämpar för att komma ut i arbetslivet. Sedan 2013 har hela 39 personer erbjudits praktik.

Samarbetet syftar till att personer med invandrarbakgrund ska få större tillgång till det vanliga arbetslivet. Samarbetet skapar en win-win situation för båda parter – kandidaterna får arbetsträning, språkträning och nätverk, medan hotellen knyter till sig resurser som snabbt kan komma ut i arbete.

Under 2016 erbjöds totalt 11 kandidater från det gemensamma introduktionsprogrammet i Grorud, kvalifikationsprogrammet respektive socialtjänsten praktik på 5 av våra hotell i Oslo. Av dessa 11 praktikplatser har två lett till anställningar samtidigt som flera av de som praktiserade under 2016 fortsätter att göra det under 2017. Målsättningen är förstås att det ska resultera i fler anställningar.

Pøbelprosjektet

Efter en lång period av informellt samarbete ingick Olav Thon-koncernen 2017 ett centralt samarbetsavtal med Pøbelprosjektet. Under 2016 fick 8 praktikanter chansen att arbeta på våra hotell. Dessutom har fem anställda på Thon Hotels och Thon Eiendom bidragit genonom att delta på arbetsgivardagen hos Pøbelprosjektet.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.