Universell utforming

På Thon Hotels arbetar vi aktivt för att kunna erbjuda våra gäster och medarbetare en miljö som följer kraven på universell utformning, både fysiskt och digitalt.

  • Thon Hotels har integrerat information om Universell utformning i interna kurser/utbildningar
  • Alla våra hotell har en teleslinga i receptionsområdet
  • Alla våra konferenshotell kan erbjuda mötesrum med teleslinga

Tillgängliga webbplatser

Vi ser tillgängliga webbplatser som en process och ett verktyg för att öka tillgängligheten och användarvänligheten för alla, och för att säkerställa likvärdig tillgång för personer med funktionsnedsättning.

För oss är det viktigt med en överskådlig design som inte är flashbaserad. Vi vill nämligen att våra användare ska kunna navigera så självständigt som möjligt. Vi är noga med kontraster mellan rubriker och brödtext och använder punktlistor när vi listar information.

De lösningar vi skapar måste som minimum uppfylla Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0-riktlinjerna på nivå AA.

Trots ett antal genomförda åtgärder kvarstår fortfarande mer att göra och vi fokuserar på att bli ännu bättre på universell utformning av alla våra webbplatser.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.