Villkor

Avtalsvillkor för Thon Business Deal.

Avtalsparter

1.1

Business Deal är ett koncept där vi erbjuder smarta lösningar till företagskunder på våra hotell i Norge, Sverige, Danmark, Belgien och Nederländerna.

Detta avtal ingås mellan Thon Hotels och dig som kund. Med kund avses moderbolag och dotterbolag med mer än 50 % ägarandel eller en definierad inköpsorganisation.

En sammanfattning av avtalets fördelar och parternas skyldigheter beskrivs i detta avtal.

Priser och betalningsvillkor

2.1

Vid boende på Thon Hotels gäller avtalspriset per rum och dygn. Frukost ingår på samtliga hotell i Norge, Danmark och Sverige.

2.2

Avtalspriserna gäller för enskilda resenärer. Thon Hotels använder dynamisk prissättning för sina hotell, vilket innebär att priserna kan ändras på daglig basis. För Business Deal ges alltid 13 % rabatt på våra ordinarie priser.

Kunden kan fritt boka den priskategori som finns tillgänglig vid respektive bokningstillfälle. Observera att särskilda villkor kan gälla vid bokning av andra priskategorier än avtalspriset.

För grupp- eller konferensbokningar gäller separata villkor. Bokning av fler än 10 rum betraktas som en gruppbokning.

2.3

Alla bokningar måste bokas och avbokas på thonhotels.no eller via Thon Hotels-appen för att kunna utnyttja de förmåner som är knutna till Business Deal. Koppla ditt företagsavtal till din profil i appen, https://www.thonhotels.no/app/

2.4

Thon Hotels accepterar de vanligaste betalnings- och kreditkorten (Amex, Visa, MasterCard och Diners). Betalning av rum ska ske direkt till hotellet eller via thonhotels.no eller thon hotels-appen. Gästen är personligt ansvarig för sin hotellnota. Alla regler gällande bokning, avbokning, ankomst, avresa och betalning finns specificerade på thonhotels.no.

2.5

I händelse av ändringar av offentliga avgifter som fastställts utanför Thon Hotels kontroll kommer priserna som anges i detta avtal att justeras i enlighet med detta. Thon Hotels förbehåller sig rätten att göra, och kommer att genomföra, en prisjustering den 1 januari varje år. Priserna som anges i detta avtal är inklusive moms. Priserna är inte provisionsgrundande.

Samarbete och uppföljning

3

Om Kunden levererar volymer över vad som här avtalats, kommer Thon Hotels att kontakta kunden för vidare uppföljning och utveckling av samarbetet.

Information

4.1

Kunden förbinder sig att informera om avtalet, dess förmåner och villkor internt på företaget, samt att länka till avtalet i företagets resepolicy. De bokningskoder som tillhandahålls till kunden genom detta avtal ska användas vid bokning.

Bokning/Avbokning och bonusprogram

5.1

Thon Hotels erbjuder Kundens anställda medlemskap i lojalitetsprogrammet. För ytterligare information, se THON+.

5.2

Thon Hotels kan inte garantera att rum finns tillgängliga förrän tidigast kl. 15.00 på ankomstdagen. Om ankomst efter kl. 16.00 inte avtalats och garanterats för, har hotellet rätt att annulera bokningen. Avbokning av rum kan ske fram till kl. 16.00 på ankomstdagen. Den som bokar är ekonomiskt ansvarig för outnyttjade rum (no show) som man garanterat för. Utcheckning på avresedagen ska ske innan kl. 12.00 om inte annat avtalats. Om tidsfristen för utcheckning inte hålls kan Kunden komma att debiteras för ett extra dygn.

Konfidentiellt

6.1

All information från Thon Hotels till Kunden i samband med detta avtal förblir Thon Hotels egendom. Utan Thon Hotels medgivande får sådan information inte lämnas vidare av Kunden för annat syfte än att uppfylla villkoren i avtalet.

Uppsägning av avtalet

7.1

Detta avtal kan sägas upp omedelbart av båda parter under avtalsperioden om
– någon av parterna skulle ställa in sina betalningar, inleda företagsrekonstruktion i enlighet med gällande lag, träda i likvidation eller försättas i konkur.
– någon av parterna har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

7.2

Oförutsedda händelser (Force Majeure) utanför Thon Hotels eller hotellens kontroll (strejk, lockout, brand, uteblivna leveranser etc.) ger båda parter rätt att säga upp avtalet utan ersättningsplikt.

Avtalets varaktighet

8.1

Avtalet löper från och med registreringen och den digitala signeringen av villkoren fram tills att det sägs upp. Avtalet kan när som helst sägas upp av endera parten. Eventuell uppsägning av avtalet måste ske skriftligen.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.