Hållbar mat

Thon Hotels har ett ständigt ökande fokus på hållbar mat. Nyckelord är kvalitet, säkerhet och miljövänlig mat.

Kvalitet

På uppdrag av våra hotell och andra restauranger söker Olav Thon-koncernens centrala inköpsavdelning ständigt efter bra råvaror i samarbete med våra leverantörer. Koncernen har stort fokus på kvalitet genom alla led, från inköp till servering. Våra Food & Beverage-chefer utbildar regelbundet våra kökschefer och uppmuntrar till största möjliga användning av färska, obearbetade produkter.

Matsäkerhet

Vi är stolta över vårt samarbete med bra, norska leverantörer. Vi köper endast mat som går att spåra tillbaka via leverantörerna, så att vi har kunskap om var maten kommer ifrån. Vi är måna om god intern kontroll och har regelbundet besök av inspektörer, vilket bidrar till en ren och säker matlagningsmiljö.

Ekologisk och närproducerad mat

Vi har en policy att alla hotell ska sträva efter att erbjuda minst fem ekologiska produkter till frukost varje dag. Dessutom har hotellen extra fokus på hållbar mat.

Brasserie Paleo och Paleo Arctic

I och med totalrenoveringen av Thon Hotel Rosenkrantz i Oslo lanserades restaurangkonceptet Brasserie Paleo som nu även har fått en fortsättning på Thon Hotel Lofoten under namnet Paleo Arctic. Paleo bygger på naturliga råvaror, närproducerade produkter, säsongens grönsaker och ekologiska produkter. Paleo som koncept banar väg för ett nytt fokus på mat inom Thon Hotels och fungerar som en vägvisare för våra framtida restauranger. Brasserie Paleo har tidigare även omnämnts i Michelinguiden och fått två knivar och gafflar.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.