Medlemsvillkor THON+

 1. Allmänna medlemsvillkor
 2. Medlemskommunikation
 3. Bonuspoäng
 4. Medlemsnivå och bonusgrundande period
 5. Medlemsförmåner
 6. Överlåtelse av ditt medlemsavtal
 7. Gällande lag

1. Allmänna medlemsvillkor

1.1 Medlemsvillkoren gäller för alla medlemmar från och med den 16 november 2021 och ersätter från samma tidpunkt alla tidigare gällande villkor.

1.2 THON+ erbjuds av Thon Hotels AS, org. nr. 987753579. Medlemsvillkoren utgör ett avtal mellan medlemmen och Thon Hotels AS.

1.3 Du måste ha fyllt 18 år för att bli medlem i THON+.

1.4 Medlemskapet är personligt och kan endast utnyttjas av innehavaren av medlemskapet. Företag eller andra juridiska personer kan inte bli medlem i THON+. Det är endast möjligt att registrera en person per medlemskap. Medlemskap i THON+ är gratis.

1.5 Medlemsprogrammet fungerar som en webbaserad tjänst. Medlemmar har tillgång till sin medlemsinformation, såsom ett unikt medlemsnummer, poängsaldo, transaktionsöversikt och fullständig medlemsprofil, via Min sida. Medlemmen loggar in på Min sida med sitt unika användarnamn och lösenord på thonhotels.no eller i appen. Medlemmen ansvarar själv för att säkerställa att obehöriga inte får åtkomst till medlemskapet med medlemsnummer och/eller lösenord. Thon Hotels Kundsenter ska omgående kontaktas om obehöriga får tillgång till medlemskapet eller om kontaktuppgifterna ändras.

1.6 Medlemmen ansvarar för att uppge sitt medlemsnummer vid bokning av boende, samt vid in- eller utcheckning på hotellen och hos våra samarbetspartners för att få bonusar och förmåner registrerade.

1.7 Vid missbruk av medlemskapet, bonuspoäng eller förmåner förbehåller sig THON+ rätten att utesluta medlemmar från lojalitetsprogrammet, radera intjänade bonuspoäng och avsluta medlemskapet. Sådant misbruk kan innefatta, men är inte begränsat till, trakasserande eller respektlöst beteende mot hotell, anställda eller partners, kriminella handlingar som i allmänhet uppfattas som omoraliska eller oetiska eller strider mot dessa medlemsvillkor.

1.8 Medlemmen ansvarar för att informera sin arbetsgivare och inhämta dennes erforderliga samtycke till att tjäna in och använda THON+ bonuspoäng för boende i jobbsammanhang. THON+ rekommenderar rent generellt att medlemmen inhämtar arbetsgivarens samtycke för att tjäna och använda poäng. THON+ kan under inga omständigheter hållas ansvarigt om medlemmar inte informerar och/eller inte inhämtar arbetsgivarens samtycke.

1.9 Privat nyttjande av THON+ bonuspoäng som tjänats in i jobbsammanhang betraktas som skattepliktig inkomst och ska därför anmälas till skattemyndigheten. THON+ frånsäger sig allt ansvar för skatter eller skatteförpliktelser som åligger medlemmen.

1.10 Thon Hotels AS förbehåller sig rätten att ändra gällande villkor, förmåner och partners, samt att avveckla förmånsprogrammet THON+. Eventuella ändringar eller avveckling kommer att uppmärksammas i någon av informationskanalerna för THON+. Informationen kan gå ut via e-post, post eller sms eller publiceras på webbplatsen för thonhotels.no inom rimlig tid. THON+ kommer att göra vad som rimligen förväntas för att informera i god tid, men kommer inte under några omständigheter att hållas ansvarigt om så inte sker.

2. Medlemskommunikation

2.1 THON+ kommer att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att de och deras associerade partners ska kunna fullgöra avtalet med medlemmen om leverans av medlemskapet. Kontaktuppgifterna kommer även att användas för att skicka nödvändig information om medlemskapet inom ramen för THON+. För ytterligare information om behandling av personuppgifter, inklusive krav på åtkomst, rättelse och radering, hänvisar vi till vår Sekretesspolicy. THON+ rekommenderar att medlemmen regelbundet läser igenom Sekretesspolicyn så att han/hon vet hur och varför Thon Hotels behandlar personuppgifter i samband med upprättandet av medlemskap.

2.2 I samband med registreringen i THON + kommer medlemmen att få information från Thon Hotels som är relevant för dennes medlemskap. Medlemmen kan vidare välja att ge sitt samtycke till att ta emot marknadsföring från Thon Hotels och på så sätt få relevant information och erbjudanden via e-post, sms, post och pushnotiser.

2.3 Medlemmarnas samtycke till marknadsföring är frivilligt och de kan när som helst dra tillbaka hela eller delar av sitt samtycke och därmed reservera sig mot detta från Thon Hotels. Samtycke kan enkelt administreras via en separat avregistreringslänk längst ner i nyhetsbreven, på "Min sida», eller via Thon Hotels Kundsenter på telefon eller .

3. Bonuspoäng

Intjäning och giltighet

3.1 Medlemmar i THON+ tjänar bonuspoäng när de bor på Thon Hotels. Medlemmen är kvalificerad för intjäning av poäng från registreringsdatumet.

3.2 Det är endast medlemmar i THON+ som kan tjäna ihop bonuspoäng. Det är endast möjligt att tjäna poäng på eget boende, dvs. för 1 rum och 1 person. Det är alltså endast en person per nyttjat rum som tjänar ihop poäng. Betalning av boende åt andra berättigar inte till poäng. Poäng tjänas dock oavsett vem som betalar för boendet.

3.3 Alla ordinarier priser och avtalspriser (för företag och organisationer) är bonusgrundande. För undantag, se i punkt 3.4.

Inga bonuspoäng delas ut för dagsvistelser (incheckning under dagen och utcheckning samma kväll), gratisnätter, bonusnätter, nätter bokade via tredjepartskanaler (såsom hotels.com, expedia.com, booking.com, Coop Hotellkupp etc.), researrangörer, boende i samband med avtal om långtidshyra, crew, Thonsport-priser, projektpriser, sponsorpriser eller andra specialavtal. Sådana övernattningar berättigar inte heller till uppgradering av medlemsnivån.

3.5 Intjänade bonuspoäng har en giltighetstid på 3 år (36 månader), och förfaller sista dagen i intjänandemånaden det tredje året. Därefter kommer bonuspoängen förfalla och därmed inte kunna utnyttjas.

3.6 Intjänade bonuspoäng är personliga och kan inte kombineras med andra medlemmars bonuspoäng.

3.7 Medlemmer i Thon+ kan tjäna ihop 500 SAS EuroBonus-poäng per natt. Medlemmar kan välja mellan Thon+ och SAS EuroBonus-poäng vid incheckning. THON+ poäng kan inte omvandlas till SAS EuroBonus-poäng (eller vice versa) i efterhand. Vid val av SAS EuroBonus-poäng är boendet inte bonusgrundande inom ramen för THON+ medlemskapet.

Vissa priskoder ger färre antal Thon+ bonuspoäng. Dessa priskoder ger inga bonuspoäng inom ramen för SAS EuroBonus.

3.9 Vid marknadsföringskampanjer som ger extra bonuspoäng gäller särskilda regler för intjäning av bonus. Dessa fastställs av Thon Hotels inför varje enskilt tillfälle.

3.10 Du får inga poäng om du inte dyker upp på det bokade boendet. Detta gäller även förbetalda bokningar.

Efterregistrering av poäng kan endast ske på grundval av giltig dokumentation såsom hotellnota, faktura eller kreditkortsfaktura. Bekräftelse på bokad vistelse gäller inte som giltig dokumentation. Detta måste ske senast 6 månader från det att vistelsen ägde rum. Kontakta hotellet, använd formuläret på webbplatsen eller kontakta Thon Hotels Kundsenter på telefon  eller för etterregistrering av poäng.

3.12 Vid utträde ur Thon+ raderas alla poäng. Bonuspoäng kan inte överlåtas eller ges till en annan medlem.

3.13 THON+ förbehåller sig rätten att radera felaktigt registrerade bonuspoäng inom sex månader, utan förvarning.

Nyttjande och användning av bonuspoäng

3.14 Nyttjande av bonuspoäng förutsätter ett giltigt medlemskap i THON+ och att det finns tillräckligt många giltiga bonuspoäng. Vid nyttjande används de äldsta poängen först. Antalet bonuspoäng dras från medlemmens saldo direkt vid bokningstillfället.

3.15 Vid nyttjande av bonuspoäng till boende eller annat måste bonuspoängen täcka hela kostnaden och kan inte kombineras med andra betalningssätt som delbetalning av rum. Bonuspoäng kan inte heller tas ut i kontanter. Två eller flera medlemmar kan inte kombinera sina poäng eller överföra poäng till någon annans medlemskap för att kunna nyttja bonuspoäng.

3.16 Bokning av bonusnätter görs via vår webbplats eller i appen. Bokning kan även göras via Thon Hotels Kundsenter på telefon eller , eller direkt på det hotell du önskar bo på. Vid bokning måste du ange att det gäller en bonusnatt. Walk-in-bokningar kan inte betalas med poäng.

3.17 Bokade bonusnätter kan ändras eller avbokas i enlighet med hotellets avbokningsregler. Vid utebliven ankomst kommer Thon Hotels att debitera poängen för den bokade vistelsen.

3.18 En bonusnatt kan äga rum efter att poängen har gått ut, men måste ha bokats innan giltighetstiden för poängen förfallit. För avbokning inom ordinarie tidsfrist kan de använda bonuspoängen återbetalas, förutsatt att giltighetstiden för poängen inte har förfallit.

3.19 Ett visst antal rum per hotell och natt är avsatta för bokning av bonusnätter. Det kan finnas lediga rum i andra priskategorier, även om rum som är avsatta för bonusnätter är fullbokade.

3.20 Bonusnätter kan nyttjas av medlemmens familj och vänner utan att medlemmen själv bor över, förutsatt att medlemmen själv bokat boendet via Medlemsservice.

3.21 Information om medlemskapet lämnas endast till medlemmens själva via Thon Hotels Kundsenter på telefon , eller genom att logga in på "Min sida".

4. Medlemsnivå och bonusgrundande period

4.1 THON+ består av tre medlemsnivåer: Gold-, Platinum- och Black-nivå. Medlemsnivåerna bestäms utifrån antalet bonusgrundande nätter som medlemmen har tjänat ihop under den bonusgrundande perioden. Antalet bonusgrundande nätter som tjänats in under den bonusgrundande perioden avgör om medlemmen ligger kvar på samma nivå, eller om nivån ändras.

4.2 En bonusgrundande period är rullande och motsvarar tolv månader från den månad då medlemmen registrerades.

4.3 En bonusgrundande natt är lika med en övernattning på Thon Hotels som berättigar till THON+ bonuspoäng såsom beskrivs i punkt 3.3

4.4 Bonusgrundande period och medlemsnivåer avgörs i enlighet med följande bestämmelser: Gold-nivå uppnås vid 0-9 bonusgrundande nätter under en och samma bonusgrundande period. Platinum-nivå nås vid 10-29 bonusgrundande nätter under en och samma bonusgrundande period. Black-nivå nås vid 30 eller fler bonusgrundande nätter under en och samma bonusgrundande period.

4.5 Under den bonusgrundanden perioden har medlemmen möjlighet att kvalificera sig till Platinum- och Black-nivå. För Gold-nivån finns det inga specifika bestämmelser. Om man uppnår, nedgraderas till eller ligger kvar på en högre medlemsnivå förnyas den bonusgrundande perioden med 12 nya månader. Med andra ord börjar en ny 12-månaders bonusgrundande period så snart det sker någon ändring i medlemskapet. Beräkningen av bonusgrundande nätter nollställs när den bonusgrundande perioden är slut. Detta påverkar inte intjänade bonuspoäng eller andra förmåner som är tillgängliga för att nyttjas.

4.6 Uppgradering tilll en högre medlemsnivå sker löpande, i takt med att medlemmar når de minimumkrav som finns beskriva i punkt 4.4.

4.7 Nedgradering och förnyelse av medlemsnivå sker rullande varje månad och träder i kraft den första månaden efter att den bonusgrundande perioden är till ända.

4.8 Vid nedgradering av medlemsnivån kommer medlemmen endast att nedgraderas en medlemsnivå åt gången, efter utgången bonusgrundande period.

5. Medlemsförmåner

5.1 Medlemsförmånerna varierar mellan de olika medlemsnivåerna: Gold-, Platinum- och Black-nivå. Ju högre medlemsnivå, desto fler förmåner får medlemmen.

5.2 Medlemsförmåner som erbjuds i samband med en hotellvistelse levereras på den nivå som medlemmen har vid incheckningstillfället.

5.3 Se alla nuvarande medlemsförmåner.

Undantag och särskilda perioder

5.4 För medlemsförmånen "garanterad rum på destination inom 24/48 timmar" har vi grupperat hotell under samma destination. Se vilka hotell som finns kategoriserade under respektive destination.

5.5 Under särskilda perioder kommer antalet rum till medlemspris tyvärr vara begränsat, vilket innebär att vi inte kan garantera rum på de berörda hotellen och destinationerna under den aktuella perioden. Se en översikt över perioder med extra hög beläggning här.

5.6 THON+ gäller för alla Thon-hotell utom följande:

 • Thon Partner Hotel Sorø
 • Thon Partner Hotel Selbusjøen
 • Thon Partner Hotel Dockyard
 •  Hotel Kungsträdgården

5.7 Uppsamling av bonuspoäng gäller alla hotell utom följande:

 • Thon Hotel Sorø
 • Thon Partner Hotel Selbusjøen
 • Thon Partner Hotel Dockyard
 • Hotel Kungsträdgården

6. Överlåtelse av ditt medlemsavtal

6.1 THON+ har rätt att överlåta ditt medlemsavtal i THON+ till ett annat företag som fortsätter att driva vidare medlemsklubben.

7. Gällande lag

7.1 Lokala avvikelser i medlemsvillkoren kan förekomma beroende på lagstiftningen i det enskilda landet.

7.2 Villkoren är reglerade och ska tolkas i enlighet med norsk lagstiftning, med undantag för lagstadgade avvikelser som följer av andra länders lagstiftning. Vid eventuella tvister gällande regler i THON+ gäller norsk lagstiftning. Tvister avgörs av norska domstolar.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.